Pågåande prosjekt: E39 DREGEBØ–GRYTÅS OG BIRKELAND–SANDE NORD

Byggestart sommeren 2013 og planlagt ferdigstilling sommeren 2016.

For meir fakta, bilder, illustrasjonar og kart. Klikk her