Pågåande prosjekt: Lavik Ferjekai

Byggestart mars 2013 og planlagt ferdigstilling i august 2015.

Bilder og kjelder henta frå NCC, Statens Vegvesen og Harald Bøyum.