Terje Horsevik
 Dagleg leiar
 Tlf:    +47 57 82 25 00
 Mob:+47 41 55 83 00                                                    terje@sunnfjordbetong.no

 Mindor Sunde
 Teknisk Leiar / KS
 Tlf:    +47 57 82 25 00
 Mob:+47 95 84 04 99                                                mindor@sunnfjordbetong.no

 Eivind Eikenes
 Produksjonsleiar
 Tlf:    +47 57 82 25 00
 Mob:+47 91 88 65 20                                                eivind@sunnfjordbetong.no

Sverre Tjønneland
Forsikring / Interne funksjonar
+47 97 18 03 88

Harald Bøyum
Pumpebilsjåfør / HMS
+47 97 12 13 62

Olav Vågen
Teleskoprennebil
+47 90 83 32 06

Frode Sørevik
Pumpebilsjåfør 
+47 91 67 55 65

Øystein Vik
Pumpebilsjåfør
+47 46 44 77 66

Arve Bruland
Pumpebilsjåfør 
+47 45 88 68 01

Reidar Urheim
Betongbilsjåfør
+47 97 59 32 63

Arve Sæterlid
Teleskoprennebil 
+47 48 02 48 59

Åge Søgnesand
Betongbilsjåfør 
+47 90 95 42 99

Frank Erdal
Betongbilsjåfør / Tippbil
+47 90 88 28 47

Stig Arve Sæterlid
Betongbilsjåfør 
+47 46934801

Kjell Magne Eldevik
Betongbilsjåfør 
+47 47 76 06 13 

Piotr Lawinski
Betongbilsjåfør 
+47 97054637

Marius Aase
Verkstad - Betongbilsjåfør 
+47 97054637

Leif Halvor Vågen
Betongbilsjåfør 
+47 47 90 33 64