Betong er det mest brukte materialet i verden.

Betong har meget god styrke , lang levetid, god formbarhet og god varmelagrende evne.

Betong brenner ikke, og har gode lydisolerende egenskaper.

Betong er med andre ord et svært anvendbart materiale!Betong er et ”naturmateriale” som består av ca. 80 prosent (vektprosent) tilslag og ca. 6 prosent vann. I tillegg består betong av sement og små mengder av tilsetningsstoffer.

Betong er det riktige materialet for bygninger, støttemurer, bruer, kaier, tunneler, dammer, oljeplattformer og mye mer.

Ferdigbetong (også kalt fabrikkbetong) er en fersk betong produsert på betongfabrikk og levert på byggeplass.Betong fra sertifisert betongfabrikk er en garanti for riktig kvalitet og godt miljø.


Fabeko