Pågåande prosjekt: Utsikten, Gaularfjellet

Byggestart sommeren 2014 og planlagt ferdigstilling sommeren 2015.

Bilder og kjelder henta frå Sogn Avis